Program:
Lidová: Byla cesta, byla ušlapaná
Adam Michna z Otradovic: Druhá adventní – Rorate, coeli
Adam Michna z Otradovic: Píseň adventní – Hle přijde Pán, Spasitel náš
Adam Michna z Otradovic: Naděje soužených o Panně Marii
Komorní sbor Alter ego
Housle: Marie Juračková, Slavěna Pavelková, violoncello: Natálie Kadlíčková

Anonym: Pastorela „Gloria in excelsis Deo! Tato, spíš?“
Komorní sbor Alter ego a Smyčcový orchestr N. Kyjovského v komorním obsazení, cembalo Martin Ratolístka

Pavel Josef Vejvanovský: Sonata vespertina – sólo trubky – Štěpán Husák, Antonín Pokorný

Antonio Vivaldi: Koncert pro smyčce in D, RV 121 – cembalo: Lucie Christianová
Smyčcový orchestr N. Kyjovského

Johann Sebastian Bach: Puer Natus in Betlehem
Středověká koleda: Colaudemus – cembalo: Martin Ratolístka
František Laštůvka: Pastýřská mše- Kyrie – Gloria – Credo – Offertorium- Sanctus – Benedictus – Agnus
Komorní sbor Alter ego a Smyčcový orchestr N. Kyjovského v komorním obsazení