V Bystřici nad Pernštejnem založil velkou tradici sborového zpěvu skvělý pedagog Josef Kšica, který vedl jak dětský sbor Kohoutek, tak i smíšený sbor Vysočina okolí, kteří měli zájem o sborové zpívání a nikde poblíž neměli příležitost.

Komorní sbor Alter ego začínal jako ženský, nyní je smíšený a má v současné době 15 členů. Všichni se zpěvu věnují amatérsky, ale o to s větším nasazením a zájmem. Uměleckou vedoucí a dirigentkou je Lenka Macháčková. Hlavní část repertoár sboru tvoří skladby renesance, baroka a klasicismu, většinou a capella, ale i s klavírním doprovodem. Tyto se sbor snaží interpretovat v souladu s pravidly poučené interpretace předklasicistní hudby. Sbor se ale nezříká provedení skladeb i jiných žánrů. Úspěšným  byl  např. „Retro koncert“, který  se  konal  u  příležitosti  výstavy  zaměřené  na  design  období 50.–70. let  minulého století. S velkým zájmem veřejnosti se setkal komponovaný pořad „Francois Villon“, kde zazněly renesanční písně v kombinaci s přednesem Villonových básní. Zajímavá byla obnovená premiéra Slavnostní latinské Mše Es dur z roku 1809 J. J. Ryby. Tady sbor spolupracoval s Orchestrem N. Kyjovského a společně tuto skladbu provedl v mnoha reprízách. V roce 2012 sbor opět ve spolupráci s orchestrem a hosty provedl rekonstrukci zpěvohry „Bílá paní pernštejnská“ z roku 1827 bystřického rodáka A. Bočka a A. E. Titla z Pernštejna. Posluchačsky žádané je také pásmo afrických písní a spirituálů. V roce 2017 nastudoval sbor téměř 300 let starou mší k poctě svaté Cecílie, patronky hudby a hudebníků – anonymní kompozice vznikla před rokem 1750 v okruhu císařského dvora ve Vídni a zachovala se ve sbírkách Moravského zemského muzea v Brně.

Lidé se často ptají, co znamená název sboru. Alter ego je v podstatě „druhé, nebo jiné já“. Má symbolizovat, to, že všichni členové mají svá povolání, která nijak nesouvisí se zpěvem a hudbou, ale společným zpěvem se stávají někým jiným, někým, kdo může ukázat také další stránku své osobnosti.

Zázemí a zkušebnu našel sbor v Městském muzeu v Bystřici nad Pernštejnem, za přispění ředitele PhDr.Vladimíra Cisára. Díky jemu i ostatním zaměstnancům muzea se tam cítíme jako doma. Zároveň s muzeem máme i podporu Města Bystřice, za což děkujeme.

Současné obsazení sboru
Soprán: Dana Dědičová, Klára Hloušková, Eva Juračková, Helena Koukalová, Michaela Ratolístková, Zdeňka Šilhánová
Alt: Lucie Christiánová, Lenka Macháčková, Karolina Makovská, Ivana Vejpustková, Hana Zuchnická
Tenor: Iveta Horáková, Šárka Kalibánová, Hana Punčochářová 
Bas: Karel Chalupník, Vladimír Jindra, Vladimír Makovský

Bývalí členové od roku 2009
Ludmila Čechová, Eliška Dudková, Veronika Hofericová, Augustin Holý, Eva Chalupníková,  Eva Chalupníková ml., Vladimír Jindra ml., Ondřej Kunovský, Dana Padrtková, Slavěna Pavelková, Jiří Pavlačka, Zdeňka Slabá, Petra Slámová, Natálie Slaná, Tereza Šebestová, Aneta Šilhanová, Monika Tomášová, Kamila Uhrová, Matouš Vrbík, Marie Vytlačilová

Hosté a spolupráce
Klavírní doprovod: Martin Ratolístka, Mirka Melníková, Šimon Konečný
Smyčcový Orchestr N. Kyjovského Bystřice n. P.
Smyčcové kvarteto Capella allegra Bystřice n. P.
Soubor bicích nástrojů Asaf Nové Město na Moravě (Afrika)
Perkuse: Andrej Kolář, Libor Orel
Klarinety: Matouš Vrbík, Vojtěch Dudek, Jiří Pavlovič
Trubky: Štěpán Husák, Antonín Pokorný
Horny: Vratislav Jindra, Jaroslav Šimek, Sylva Lacinová, Václav Šmiřák
Flétny: Mirka Holá, Arnošta Polnická
Fagoty: Romana Ostrýžová, Jana Zmeškalová
Viola: Lucie Vinklerová
Tympány: Michal Šikula
Zpěv: Jiří Nečas – (Missa in Es), Filip Koenig, Josef Večeřa, Jiří Drdla, Lukáš Polanský, Luděk Štrobl (Bílá paní pernštejnská)