3. 6. 2023 – Svátky písní Olomouc

První červnový víkend je Olomouc každoročně zasvěcena hudbě. Koná se tam festival nazvaný Svátky písní Olomouc. Jedná se o mezinárodní sborovou soutěž, která letos slavila již 50. výročí. Účastní se jí sbory všech věkových kategorií a hudebních žánrů. Tento festival...

Novoroční koncert 2022

Česká vánoční mše – koledová Antonína Hradila, Pastores F. X. Brixiho a české a moravské koledy Tyto pro náš sbor premiérové skladby původně měly zaznít na již tradičním Vánočním koncertě ZUŠ a hostů, který bývá 26. prosince. Vzhledem k okolnostem koncert nebyl....

Vítej léto

aneb příběh života v lidové písni. Neděle 4. 7. 2021 v 19 hodin v půdním sálu Muzea Bystřice n. P. Výtěžek koncertu 13.000 Kč byl poskytnut Diecézní charitě Brno na podporu obcí zasažených...