Vánoční koncert aneb od adventu do Vánoc
15.00 hod. – kostel sv. Václava

PROGRAM VÁNOČNÍHO KONCERTU

Jan Kampanus Vodňanský (1572 – 1622): Óda I. vánoční
Komorní sbor Alter ego

Hans Leo Hassler (1564 – 1612): Dixit Maria
Komorní sbor Alter ego

Adam Michna z Otradovic (1600 – 1676): Naděje soužených o Panně Marii – Boží rodičko, Píseň adventní –Hle přijde Pán, Druhá adventní – Rorate, coeli
Komorní sbor Alter ego
Housle: Marie Juračková, Slavěna Pavelková
Violoncello: Natálie Kadlíčková

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750): Cantate – Jesu bleibet meine freude BWV 147
Sólo trubka: Štěpán Husák, varhany: Martin Ratolístka j. h.

Koledy: Veselé vánoční hody, Já bych rád k Betlému, Chtíc, aby spal
Žesťové trio: Antonín Pokorný, Tadeáš Polách, Štěpán Husák
Pedagogické vedení: Štěpán Husák

Adam Michna z Otradovic (1600 – 1676): Vánoční rosička, Item jiná o narození Pána Krista, Vánoční roztomilost, O narození Pána Krista, Vánoční noc
Michaela Ratolístková – soprán, Lenka Macháčková – alt, Iveta Horáková –tenor,  Vladimír Jindra – bas

George Frideric Handel (1685 – 1759): Oratorium Judas Makabeus – téma
Žesťové trio: Antonín Pokorný, Tadeáš Polách, Štěpán Husák
Pedagogické vedení: Štěpán Husák

Josef Schreier (kantor Rajhrad cum 1718): Pastorella in D – Veselte se pastuškové
Branč (kantor Morava cum 1830): Symphonia pastorella in D – Klanění pastýřů
Varhany: Martin Ratolístka j. h.

Koledy: Štědrej večer nastal, Tichá noc, Nesem vám noviny
Žesťové trio: Antonín Pokorný, Tadeáš Polách, Štěpán Husák
Pedagogické vedení: Štěpán Husák

Eduard Marhula (1877 – 1925): Česká mše vánoční – Kyrie – Gloria – Credo – Ofertorium – Sanctus – Benedictus – Agnus
Komorní sbor Alter ego
Varhany: Martin Ratolístka j. h.

Komorní sbor Alter ego Bystřice nad Pernštejnem
Soprán: Michaela Ratolístková, Eva Juračková, Klára Kadlíčková
Alt: Karolina Makovská, Lenka Macháčková
Tenor: Iveta Horáková
Bas: Vladimír Jindra, Karel Chalupník, Vladimír Makovský
Dirigent: Lenka Macháčková