18.00 hodin, zahrada u obecního úřadu (za deště krytý areál Švařec)

Slavnosti obce