Slavnost ke 110. výročí založení Sanatoria sv. Rafaela v Moravci.

Vystoupení sboru Alter EGO ve 14.15 hod.

Program:
Chodila Maryška
Už je večer
Stála Kačenka u Dunaja
Kdybys měla má panenko
Lavečka
Ej padá rosička
Měla jsem holoubka
Pod dubem, za dubem
Což se mě má milá
Čí že sú to koně
Tancuj, tancuj!